UNIUM 2023

  Katolícka univerzita v Ružomberku pripravuje v termíne 24.-27. apríla 2023 medzinárodný multižánrový festival Akademický Ružomberok - UNIUM 2023.
  UNIUM 2023

  Medzinárodný multižánrový festival Akademický Ružomberok UNIUM 2023 sa otvára pre širokú verejnosť 3. krát, ako súčasť budovania identity akademickej tradície. UNIUM v názve odkazuje na univerzitu ako srdce podujatia, ale aj na umenie a ľudský um, a tiež univerzum, ktoré nás spája a dáva možnosť ho spoločne vytvárať. Postupnými krokmi chceme z neho urobiť podujatie, ktoré bude fórom hodnotovej a intelektuálnej formácie mladých ľudí, pri ktorej radi privítame aj širšiu verejnosť. Diskusie, literárne čítačky, hudobné koncerty, výtvarná výstava, súťaž v mediálne tvorbe tvoria už jeho stabilnú kostru.

  Cieľom festivalu je okrem iného rozvíjať lásku k umeniu a kultúre, spoznávať históriu rôznych národov, zbližovať mladých ľudí a rozšíriť kultúrny rozhľad mladej inteligencie. Festival bol od začiatku postavený aj ako prehliadka umeleckých trendov a vývoja v literatúre, hudobnej interpretácii, recitácii, speve či maľbe, ale zároveň aj ako súťažná konfrontácia pre študentov, s úmyslom otvoriť univerzitu mestu, regiónu aj Slovensku.

  Podujatie má dve kľúčové zamerania: poskytnúť priestor študentom slovenských, ale aj zahraničných vysokých škôl a univerzít, a zároveň prezentovať univerzitné umenie doma a v zahraničí .

  Jednotlivé súčasti programu festivalu budú prebiehať v priestoroch Katolíckej univerzity a jej fakúlt (Univerzitná knižnica KU, Výstavná miestnosť v priestoroch rektorátu KU, Organová sieň v pristoroch FZ KU, priestory  Filozofickej fakulty KU). Z vybraných aktivít bude zabezpečený aj online prenos, ktorý bude šírený prostredníctvom sociálnych sietí KU.

  Literárne umenie

  bude prezentované v rámci festivalu vo formáte Literárne Kupé. Ide o autorské čítania a besedy so spisovateľkami a spisovateľmi. Formát literárnych stretnutí je na našej univerzite už známy a zaužívaný a prostredníctvom 7. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže v tvorbe poézie Slávme to spoločne, ktorý rovnako ako každý ročník, bude organizovaný na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, významného básnika katolíckej moderny.  Autorkami scenára podujatí a garantkami literárnej sekcie sú Jana Juhásová a Silvia Kaščáková. Hlavným hudobným hosťom je Veronika Rabada (Rabadová) – slovenská speváčka a herečka. Do portfólia jej tvorby patria: titulná skladba k filmu PIARGY (2022), titulná skladba k rozprávke Čarovný kamienok (2019), spolupráca s viacerými hudobnými zoskupeniami, spolupráca s kapelou Kandráčovci, hudobné albumy, mnohé koncertné vystúpenia a pod. Sprevádzať ju bude (klavír a vokály) speváčka a skladateľka Skyva (Zuzana Eperješiová).

  Literárne kupé - poézia
  Literárne kupé - próza
  Literárne kupé - tvorba pre deti a mládež
  Vyhodnotenie 7. ročníka literárnej súťaže "Slávme to spoločne"
  Literárne kupé - Slovenský nadrealizmus

  Hudobné umenie

  bude prezentované prostredníctvom celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť v hre na klavíri, hre na organe, štvorručnej hre na klavíri, sólovom speve a komornom speve. Je to jediná súťaž svojho druhu na Slovensku, iné školy majú súťaže zamerané najmä na spev, my sa zameriavame aj na hru na nástrojoch.  Súťaž je určená študentom vysokých škôl pedagogického smeru (I., II. kategória) a študentom stredných škôl (resp. študentom kvinty - oktávy osemročných gymnázií), ktorí navštevujú ZUŠ (III. kategória). Autorkami scenára podujatí a garantkami hudobnej sekcie sú doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. a PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

  Mediálna tvorba

  bude prezentovaná prostredníctvom celoslovenskej súťaže stredoškolákov v mediálnej tvorbe. Súťaž bude rozdelená do 4 kategórií: kategória text, fotka, rozhlas a televízia. Študenti posielajú svoje príspevky v kategóriách voľná téma a spravodajstvo/publicistika. Hodnotí ich porota zložená z profesionálov z médií (min. 5 ľudí) a členov katedry žurnalistiky.

  Obsahom finálového dňa budú workshopy v uvedených kategóriách, ktoré sú profesijným obohatením pre študentov. Následne, popoludní, bude prebiehať vyhlásenie výsledkov a diskusia s porotcami, predovšetkým smerom ku spätnej väzbe na zaslané príspevky a ich prácu. Webová stránka podujatia: medart.ku.sk

  Autormi scenára podujatí sekcie za mediálnu tvorbu sú: doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. a Mgr. Peter Kravčák, PhD.

  Výtvarné umenie

  bude prezentované prostredníctvom vernisáže medzinárodnej výstavy pedagógov a študentov pod názvom ko-laboratórium.

  Autormi scenára podujatí a garantmi výtvarnej sekcie sú: prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD., doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD., prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.

   

  Hlavným hudobným hosťom je Mila Medvedovska, speváčka a hudobná pedagogička z Ukrajiny, ktorá našla dočasné útočisko na Slovensku a spolu s klaviristom a skladateľom Danielom Špinerom sa ďalej venuje hudbe. Doteraz stihli spoločne odohrať viacero vystúpení a projektov. Ich repertoár je inšpirovaný ukrajinskými a slovenskými ľudovými piesňami s nádychom jazzu, šansónu a world music a postupne je rozširovaný aj o ich vlastné autorské pesničky. Koncertovali napr. na udeľovaní Novinárskych cien 2021, či na koncerte Pocta slobode na bratislavskom Devíne. Veríme, že jej vystúpenie v rámci festivalu nás dokáže spojiť cez umenie vaktuálnom čase av spoločensko-politickom dianí, ktoré nás ovplyvňuje. 

  Ostatné

  Putovanie po Svätej zemi