doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra špeciálnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 317
  Telefón:
  Email: zuzana.chanasova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Piatok
  13:30 - 15:00

  Konzultačné hodiny sú platné pre ZS 2023/2024. Konzultačné hodiny pre záverečné práce (viac priestoru na každého konzultanta) po emailovej dohode s vyučujúcim v termínoch, 6.10., 27.10, 24.11., 15.12. 2023

  Profesijná charakteristika

  Zuzana Chanasová (1977), rod. Jurčová vyštudovala Učiteľstvo pre 1.stupeň Základnej školy na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici (1995 – 1999).

  V rokoch 1999 – 2001 absolvovala doplňujúce diaľkové štúdium s názvom Formácia a vedenie spoločenstiev na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a v r. 2001 – 2004 Špeciálno – inovačné štúdium pre učiteľov s názvom Gestalt pedagogika a poradenstvo, (Metodické centrum v Bratislave).

  Pod vedením prof. Alberta Höfera absolvovala (2002 - 2004) študijný pobyt na Religionspädagogische Akademii der Diözese Graz – Seckau v Rakúsku.

  V rokoch 2006 – 2008 vyštudovala – Master vied zameraných na manželstvo a rodinu (Master in Scienze del Matrimonio e Della Famiglia) na Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme.

  V rokoch 2021 - 2022 absolvovala v spolupráci s Diecéznym Katechetickým úradom Spišskej diecézy vzdelávací kurz v oblasti mentoringu na Catechetical Institute Franciscan University of Steubenville  (USA).