doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: luboslav.hromjak@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Štúdium:

  • 1990-1994: Gymnázium Janka Francisciho-Rimavského Levoča
  • 1994-2000: teologické štúdiá spojené s kňazskou vysviackou na Teologickom Inštitúte Cyrilometodskej bohosloveckéj  fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Spišské Podhradie
  • 2002-2004: licenciátne štúdiá z cirkevných dejín na Gregoriánskej univerzite v Ríme
  • 2003-2004: Vatikánska škola paleografie, diplomatiky a archivistiky – Vatikán
  • 2004-2007: doktorantské štúdium z cirkevných dejín na Gregoriánskej univerzite v Ríme (téma doktorskej práce: Svätá Stolica a slovenská otázka v pontifikáte Leva XIII. a Pia X. (1878-1914)

  gfdsgdfshshs