Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (Levoča)

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 157
  Email: miriama.pacnarova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  10:00 - 11:00
  Štvrtok
  10:00 - 11:00

  EF po dohode so študentom

  Profesijná charakteristika

  Odborná prax

  Od – do:   

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:

  Od 1.9.2018 do 30.6.2021         Odborný asistent s vedeckou hodnosťou

   Od 01.10.2014 do 27.9.2017    Doktorandské štúdium

  Od 3.10.2007 do 30.09.2014     Katolícka Univerzita Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša  v Levoči – lektorka pre pedagogiku a vychovávateľstvo / asistentka - administratíva

  Hlavné činnosti a zodpovednosť:

   Výskumná a pedagogická činnosť, vedenie prednášok z vybraných kapitol,

  vedenie seminárov v bakalárskych , magisterských, inžinierskych alebo

  doktorských študijných programoch, vedenie a oponovanie bakalárskych

  diplomových alebo rigoróznych prác. Spolupráca na výskumnej, vývojovej

  alebo umeleckej činnosti pracoviska a autorstvo a spoluautorstvo na

  aktívnych výstupoch z tejto činnosti, ktorú učiteľ vysokej školy po udelení

  vedecko-akademickej hodnosti.

   

  VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA

  Od – do:

  Od 01.10.2014 do 27.9.2017           Doktorandské štúdium

   Názov získanej kvalifikácie:           „Philosophiae doctor“ - PhD.

   Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Výchova v rodine, Pedagogická prax / Oragnizačné schopnosti pri zabezpečovaní detskej univerzity, organizácia vedeckých konferencií , 

  -  vedenie študentov pri záverečných prácach

   Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu:

   Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

   

   Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: Vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské

   Od 2011 do 2013               Doplňujúce pedagogické minimum - Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta v Ružomberku

   Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Výchova v rodine, Pedagogická prax / Oragnizačné schopnosti pri zabezpečovaní detskej univerzity, organizácia vedeckých konferencií , 

  -  vedenie študentov pri záverečných prácach

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu:

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

   

  Od 2007 do 2009               Vysokoškolské vzdelanie II. Stupeň – odbor Sociálna práca, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Spišské Podhradie

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Sociálna práca – 3.1.14

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu:

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: Vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské

   

  Od 2004 do 2007               Vysokoškolské vzdelanie I. stupeň – odbor Sociálna práca, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Spišské Podhradie

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Sociálna práca – 3.1.14

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu:

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: Vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske

   

  Od 1994 do 1998               Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči

  -  ukončené maturitnou skúškou

   

  Jazyky  / úroveň:

   

  Anglický jazyk

  Porozumenie

  Hovorenie

  Písanie

  Počúvanie

  Čítanie

  Ústna interakcia

  Samostatný ústny prejav

   

   

  B2

   

  B2

   

  B1

   

  B1

   

  B1

                     

  Organizačné zručnosti:

  -  dobré organizačné zručnosti a kompetencie získané počas organizovania medzinárodných 

  vedeckých konferencií

  -  organizačné zabezpečenie detskej univerzity (komunikácia s vyučujúcimi, študentmi a školskými zariadeniami)

  -  vedenie študentov pri záverečných prácach