Kultúrno-spoločenský program pre zahraničných študentov a pracovníkov

    Pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU v Ružomberku pripravili pre zahraničných študentov a pracovníkov kultúrno-spoločenský program v rámci ktorého navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Múzeum Janka Kráľa a galériu Ilúzia v Liptovskom Mikuláši.