Veľkonočné stretnutie so zahraničnými študentmi a pracovníkmi

    Pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU v Ružomberku pripravili v priestoroch Univerzitnej knižnice KU Veľkonočné stretnutie so zahraničnými študentmi a pracovníkmi, ktorí dostali možnosť prezentovať veľkonočné zvyky a tradície na Slovensku, Gruzínsku, Ukrajine, Taliansku a Kirgizsku.
    Veľkonočné stretnutie so zahraničnými študentmi a pracovníkmi