Intertextovosť frazeológie

    Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku Vás pozývajú na prednášku Intertextovosť frazeológie
    Začiatok (dátum, čas):6. 12. 2022, 13:00
    Koniec (dátum, čas):6. 12. 2022, 23:59