Prezentácia knihy Antona Konečného V službe jednoty

  Pozývame Vás na prezentáciu knihy Antona Konečného V službe jednoty, 14.11.2022 o 17.30, aula TF KU.
  Začiatok (dátum, čas):14. 11. 2022, 17:30
  Koniec (dátum, čas):14. 11. 2022, 19:30

  Ekumenické spoločenstvo (ES) cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach vás pozývajú na prezentáciu knihy Antona Konečného V službe jednoty.

  Prezentácia sa uskutoční v rámci Festivalu sakrálneho umenia (http://www.fsu.kosice.sk/.../anton-konecny-v-sluzbe-jednoty/) v pondelok 14.11.2022 o 17.30 hod. v priestoroch Auly Teologickej fakulty v Košiciach, Hlavná 89 Košice.

  Viac informácií o autorovi: Anton Konečný sa narodil v roku 1944. Kňazom sa stal v dobe totality a prijal spiritualitu jednoty Hnutia fokoláre, čo nasmerovalo jeho ďalšie pôsobenie a činnosť. Keď prišla sloboda, vykonával náročné úlohy: obnovu kňazského seminára a teologických štúdií v Košiciach. Popri službe v oblasti výchovy a vedy (v odbore liturgie) vstúpil aj na pole ekumenického hnutia. V knihe sa delí o svoje skúsenosti od mladosti až po súčasnosť – už sedem rokov pôsobí ako farár dôchodca v Zakarpatsku. Knihu vydalo vydavateľstvo Nové mesto (https://nm.sk/obchod/v-sluzbe-jednoty/)

  Dekanát TF KU