Putovná výstava fotografií z návštevy pápeža Františka na Slovensku

    Výstavu tvorí 66 veľkoformátových fotografií, ktoré dokumentujú najdôležitejšie momenty z návštevy Sv. Otca Františka na Slovensku v roku 2021.
    Putovná výstava fotografií z návštevy pápeža Františka na Slovensku
    Začiatok (dátum, čas):5. 3. 2024, 8:00
    Koniec (dátum, čas):13. 4. 2024, 8:00