Mgr. Katarína Markovičová, PhD.

  Univerzitný koordinátor
  Mgr. Katarína Markovičová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Rektorát, Poradenské centrum

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: 3.12
  Telefón: +421918337410
  Email: katarina.markovicova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  07:00 - 15:00
  Utorok
  07:00 - 15:00
  Streda
  07:00 - 15:00
  Štvrtok
  07:00 - 15:00
  Piatok
  07:00 - 15:00

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:
  2015   Technická univerzita v Košiciach (Bezbariérové centrum)

  Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP (A1)

  2015   Technická univerzita v Košiciach (Bezbariérové centrum)

  Podpora študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole - základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠP (A2)

  2014 - 2015   Univerzita Komenského v Bratislave (Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami)

  Špecializovaný kurz pre koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - Asistenčné technológie v terciárnom vzdelávaní študentov so špecifickými potrebami (A3)

  2014 - 2015   Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava

  Akreditovaný vzdelávací program - Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti ďalšieho vzdelávania

  2014 - 2015   Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava

  Akreditovaný vzdelávací program – Lektor vzdelávania dospelých

  2014 - 2015   Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava

  Akreditovaný vzdelávací program – Manažér ďalšieho vzdelávania

  2009 - 2012    FF KU Ružomberok    

  Doktorandské štúdium - Teória a dejiny žurnalistiky

  2010    Univerzita Palackého v Olomouci    

  Postgraduálne štúdium - Kariérového poradenstvo

  2004 - 2009    FF KU Ružomberok    

  Magisterské štúdim - Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: dejepis, slovenský jazyk a literatúra


  Výskumná činnosť
  Oblasť výskumu:

  • Vysokoškolské poradenstvo
  • Kariérové poradenstvo v univerzitnom prostredí
  • Uplatnenie absolventov na trhu práce
  • Poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami