Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 816

  Východiska centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS pre národnú stratégiu MP 2018-2028

  Biomechanika basketbalovej streľby

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2008
  Stiahnuť publikáciu

  Biomechanika basketbalovej streľby

  Starostlivosť o pacienta s cievnou mozgovou príhodou

  Autor/Kolektív:Gulášová, Ivica [Autor, 33.334%] ; Babečka, Jozef [Autor, 33.333%] ; Dubrovina, Nadiya [Autor, 33.333%]
  Vydavateľstvo:Economic and Social-focused Issues of Modern World [elektronický dokument] : Conference Proceedings of the 3nd International Scientific Conference / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – [recenzované]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká š
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISBN 978-80-89654-74-1

  Cultural Values in British and Slovak Tourist Texts: a Sudy of Evaluative Adjectives

  Autor/Kolektív:Danica Maleková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0424-8

  Cultural Values in British and Slovak Tourist Texts: a Sudy of Evaluative Adjectives

  Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu

  Autor/Kolektív:Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0428-6

  Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu

  Emil Dlouhý-Pokorný: život a působení katolického modernisty, politika a žurnalisty

  Autor/Kolektív:Pavel Marek
  Vydavateľstvo:Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-7325-129-1

  The location of three dispositions towards ridicule in the five-factor personality model in the population of Slovak adults

  Autor/Kolektív:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Ďalší autori:Wilibald Ruch
  Vydavateľstvo:Personality and Individual Differences, 72
  Rok vydania:2015
  ISBN:ISSN 0191-8869

  The location of three dispositions towards ridicule in the five-factor personality model in the population of Slovak adults

  Vybrané kapitoly z dialektológie

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-8084-933-7

  Vybrané kapitoly z dialektológie

  Hodnotenie držania tela a chrbtice u školopovinných detí

  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Kliešť obyčajný ako vektor infekčných chorôb v podmienkach Liptovskej kotliny

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Problém identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo KU v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-612-1

  Problém identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii

  Rádioterapia po prostatektómii

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
  Rok vydania:2019

  Pedagogika osôb so špecifickými vývinovými poruchami učenia

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0803-1
  Stiahnuť publikáciu

  Pedagogika osôb so špecifickými vývinovými poruchami učenia

  INOVÁCIE V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ NOVÝCH GENERÁCIÍ - ZBORNÍK ABSTRAKTOV

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Ďalší autori:Peter Tokoš
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0914-4
  Stiahnuť publikáciu

  INOVÁCIE V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ NOVÝCH GENERÁCIÍ - ZBORNÍK ABSTRAKTOV

  Publikum médií – od príjemcu k tvorcovi

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0624-2

  Publikum médií – od príjemcu k tvorcovi

  Pedagogika Johanna Heinricha Pestalozziho

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Mária Konfálová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-561-0000-4

  Pedagogika Johanna Heinricha Pestalozziho

  Evalvácia voľnočasových aktivít u osôb so zdravotným znevýhodnením v neformálnom prostredí

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISBN 978-80-561-0732-4
  Stiahnuť publikáciu

  Evalvácia voľnočasových aktivít u osôb so zdravotným znevýhodnením v neformálnom prostredí

  Matej Bel – organizátor moderného vedeckého života v Uhorsku

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-561-0000-5

  Matej Bel – organizátor moderného vedeckého života v Uhorsku