Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 870

  Vybrané komunikačné úskalia geriatrickej paliatívnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Vydavateľstvo:Zborník z XII. Medzinárodnej vedeckej konferencie, „Hospic – moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia“ Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Inštitút bl. M. D. Trčku v Michalovciach. s. 387, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN: 978-80-8132-239-6, EAN: 9788081322396

  Konštruktivizmus a pluralita v histórii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-774-6
  Stiahnuť publikáciu

  Konštruktivizmus a pluralita v histórii

  Nové poznatky v poradenskej psychológii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0396-9

  Nové poznatky v poradenskej psychológii

  Skrachovanec (preklad)

  Autor/Kolektív:Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
  Vydavateľstvo:Bratislava: Kalligram
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8101-507-6

  Skrachovanec (preklad)

  Od antiky k stredoveku: dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  Vydavateľstvo:Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-7325-202-1

  Od antiky k stredoveku: dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476

  Nyelvelmélet és diakrónia 4 [Theoretical linguistics and diachrony 4]

  Autor/Kolektív:Mgr. Katalin Balogné Bérces, PhD.
  Ďalší autori:Hegedűs, Attila; Pintér, Lilla
  Vydavateľstvo:Budapest–Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tszk – Magyar Nyelvészet Tszk. https://mek.oszk.hu/21500/21594/
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-963-308-389-5

  Nyelvelmélet és diakrónia 4 [Theoretical linguistics and diachrony 4]

  Túry do textúry IV [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...)

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0225-1

  Túry do textúry IV [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...)

  Biological autoluminescence as a non-invasive monitoring tool for pulsed electric field effects on yeast cells.

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Teplan, M., Chafai, D.E., Cifra, M.
  Vydavateľstvo:2020 XXXIIIrd General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science. IEEE, 2020, 3 p
  Rok vydania:2020
  ISBN:9781728156903

  Význam rehabilitačnej starostlivosti na následné oprotézovanie pacienta s amputáciou dolných končatín

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-88064-29-9

  Profesijná aplikovaná etika vo verejnom zdravotníctve

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok : VERBUM, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0695-2

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY A VZŤAH UČITEĽOV K OBSAHU TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0823-9
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY A VZŤAH UČITEĽOV K OBSAHU TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

  Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike

  Autor/Kolektív:Mgr. Peter Kravčák, PhD. (ed.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0820-8

  Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike

  Veľká Fatra – didaktický materiál pre environmentálnu výchovu na 2.stupni základných škôl

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Mária Boďová, Gabriela Kudlová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-288-8

  Veľká Fatra – didaktický materiál pre environmentálnu výchovu na 2.stupni základných škôl

  Selected aspects of the Roma minority poverty and social work

  Autor/Kolektív:PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-83-87897-09-3

  Selected aspects of the Roma minority poverty and social work

  Terapeutický koncept arteterapie a psychomotorickej terapie vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Ďalší autori:Zuzana Fábry Lucká
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0810-9
  Stiahnuť publikáciu

  Terapeutický koncept arteterapie a psychomotorickej terapie vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY: TEÓRIA - VÝSKUM - VÝVOJ

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Ďalší autori:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD., Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0915-1
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY: TEÓRIA - VÝSKUM - VÝVOJ

  Slovenčina v médiách. 111 z najčastejších jazykových chýb v novinárskych textoch

  Autor/Kolektív:prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. - Mgr. Zuzana Vandáková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0773-7

  Slovenčina v médiách. 111 z najčastejších jazykových chýb v novinárskych textoch

  Didaktické činnosti v edukácii riekaniek o písmenách pri vyvodzovaní hlásky a písmena v 1. ročníku základnej školy 1. vyd.

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Lenka Neurathová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-561-0794-2

  Didaktické činnosti v edukácii riekaniek o písmenách pri vyvodzovaní hlásky a písmena v 1. ročníku základnej školy 1. vyd.