Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 813

  Túry do textúry IV [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...)

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0225-1

  Biological autoluminescence as a non-invasive monitoring tool for pulsed electric field effects on yeast cells.

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Teplan, M., Chafai, D.E., Cifra, M.
  Vydavateľstvo:2020 XXXIIIrd General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science. IEEE, 2020, 3 p
  Rok vydania:2020
  ISBN:9781728156903

  Význam rehabilitačnej starostlivosti na následné oprotézovanie pacienta s amputáciou dolných končatín

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-88064-29-9

  Evaluation of calyculin a effect on γH2AX/53BP1 focus formation and apoptosis in human umbilical cord blood lymphocytes

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1422-0067

  Profesijná aplikovaná etika vo verejnom zdravotníctve

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok : VERBUM, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0695-2

  Terapeutický koncept arteterapie a psychomotorickej terapie vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Ďalší autori:Zuzana Fábry Lucká
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0810-9
  Stiahnuť publikáciu

  Terapeutický koncept arteterapie a psychomotorickej terapie vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY A VZŤAH UČITEĽOV K OBSAHU TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0823-9
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY A VZŤAH UČITEĽOV K OBSAHU TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

  Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike

  Autor/Kolektív:Mgr. Peter Kravčák, PhD. (ed.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0820-8

  Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike

  Veľká Fatra – didaktický materiál pre environmentálnu výchovu na 2.stupni základných škôl

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Mária Boďová, Gabriela Kudlová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-288-8

  Veľká Fatra – didaktický materiál pre environmentálnu výchovu na 2.stupni základných škôl

  Špeciálna pedagogika jednotlivcov s mentálnym postihnutím

  Autor/Kolektív:PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISBN 978-80-561-0805-5
  Stiahnuť publikáciu

  Špeciálna pedagogika jednotlivcov s mentálnym postihnutím

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY: TEÓRIA - VÝSKUM - VÝVOJ

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Ďalší autori:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD., Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0915-1
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY: TEÓRIA - VÝSKUM - VÝVOJ

  Slovenčina v médiách. 111 z najčastejších jazykových chýb v novinárskych textoch

  Autor/Kolektív:prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. - Mgr. Zuzana Vandáková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0773-7

  Slovenčina v médiách. 111 z najčastejších jazykových chýb v novinárskych textoch

  Didaktické činnosti v edukácii riekaniek o písmenách pri vyvodzovaní hlásky a písmena v 1. ročníku základnej školy 1. vyd.

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Lenka Neurathová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-561-0794-2

  Didaktické činnosti v edukácii riekaniek o písmenách pri vyvodzovaní hlásky a písmena v 1. ročníku základnej školy 1. vyd.
  Súťaže v Slovenskej basketbalovej asociácii

  Tendencies of the mortality rates from esophageal cancer in the EU countries and Ukraine

  Autor/Kolektív:DUBROVINA, Nadiya, GULÁŠOVÁ, Ivica, BABEČKA, Jozef
  Vydavateľstvo:Charkivska chirurgična škola. 2020, Roč. 101, č. 2, s. 102-107
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 2308-7005

  Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978–80–8084–553–7

  Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra

  Krátke dejiny nizozemskej literatúry

  Autor/Kolektív:Adam Bžoch
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-530-8

  Krátke dejiny nizozemskej literatúry

  Švábenicové: velcí kolonizátoři a jejich následovníci

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
  Vydavateľstvo:Praha: Nakladatelství Lidové noviny
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-7422-004-3

  Švábenicové: velcí kolonizátoři a jejich následovníci