Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 816

  Technika a didaktika výučby lyžovania

  Autor/Kolektív:Anna Blahútová
  Rok vydania:2017
  Stiahnuť publikáciu

  Technika a didaktika výučby lyžovania

  Biomechanika basketbalovej streľby 2010

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2010
  Stiahnuť publikáciu

  Biomechanika basketbalovej streľby 2010

  Katherine Mansfieldová. Medzi dvoma svetmi

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0282-4

  Katherine Mansfieldová. Medzi dvoma svetmi

  Starí majstri (preklad)

  Autor/Kolektív:Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
  Vydavateľstvo:Bratislava: Kalligram
  Rok vydania:2015
  ISBN:9788081018985

  Starí majstri (preklad)

  Kodex von Neutra: geistige Erbschaft der italienisch-griechischen Mönche und ihrer Nachfolger von Aachen

  Autor/Kolektív:Jaroslav Nemeš
  Vydavateľstvo:Győr: Palatia Nyomda és Kiadó Kft
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-963-7692-15-4

  Kodex von Neutra: geistige Erbschaft der italienisch-griechischen Mönche und ihrer Nachfolger von Aachen

  Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD., prof. Róbert Lapko, Th.D et PhD.
  Ďalší autori:Katarína Markovičová
  Vydavateľstvo:Brno: Tribun EU
  Rok vydania:2014
  ISBN:978-80-263-0585-9

  Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Nefarmakologická léčba v geriatrii

  Autor/Kolektív:Bartošovič, Ivan [Autor, 8.337%] ; Hudáková, Zuzana [Autor, 8.333%] ; Ižová, Marcela [Autor, 8.333%] ; Kamanová, Irena [Autor, 8.333%] ; Krajčík, Štefan [Autor, 8.333%] ; Kuberová, Helena [Autor, 8.333%] ; Magerčiaková, Mariana [Autor, 8.333%] ; Moraučíko
  Rok vydania:0
  ISBN:978-80-271-2207-3

  Túry do textúry III [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...)

  Autor/Kolektív:Edita Príhodová, Katarína Vilčeková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-561-0007-3

  Túry do textúry III [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...)

  Výživa žien v klimaktériu

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1336-183X

  Je larválna toxokaróza na Slovensku častá? : Výsledky séroepidemiologického prieskumu u ľudí

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8077-583-4

  Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-497-4

  Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov

  Impacts of radiotherapy fractionation on outcome in squamous cell head and neck cancer

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020

  Melodické formule ako formotvorný prvok gregoriánskeho chorálu
  Teória a didaktika športovej špecializácie 1 – 6 BASKETBAL

  Katherine Mansfield and Continental Europe: connections and influences

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.
  Ďalší autori:Gerri Kimber
  Vydavateľstvo:Basingstoke: Palgrave Macmillan
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-1-137-42996-4

  Katherine Mansfield and Continental Europe: connections and influences

  Vymeriavanie sveta (preklad)

  Autor/Kolektív:Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
  Vydavateľstvo:Bratislava: Kalligram
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8101-067-5

  Vymeriavanie sveta (preklad)

  L´Inquisizione romana e gli Ebrei nell´eta del grande disciplinamento (1542 – 1648)

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  Vydavateľstvo:Assisi: Edizioni Porziuncola
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-88-270-0251-3

  Vybrané metódy nefarmakologickej terapie u seniorov

  Autor/Kolektív:Šupínová, Mária [Autor, 20%] ; Zrubáková, Katarína [Autor, 20%] ; Ižová, Marcela [Autor, 20%] ; Moraučíková, Eva [Autor, 20%] ; Novysedláková, Mária [Autor, 20%] ;
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Varšava (Poľsko) : Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, 2019. – 136 s.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-83-952951-5-7

  Die slawische Phraseologie und die Bibel / Slavjanskaja frazeologija i Biblija / Slovanská frazeológia a Biblia

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Ďalší autori:Harry Walter, Valerij M. Mokienko
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-3-86006-385-9

  Die slawische Phraseologie und die Bibel / Slavjanskaja frazeologija i Biblija / Slovanská frazeológia a Biblia

  Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Roman Hytych, Tomáš Řiháček
  Vydavateľstvo:Brno: Masarykova univerzita
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-210-6382-2

  Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy