prof. Irina Chelysheva, DrSc.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka
  prof. Irina Chelysheva, DrSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra cudzích jazykov

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A 307
  Telefón:
  Email: irina.chelysheva@ku.sk