Terminály na aktualizáciu čipu preukazov

    • Každý študent, učiteľ a zamestnanec KU v RK si potrebuje aktualizovať čip svojho preukazu raz ročne na jednom z „Univerzitných terminálov KU”.
    • UBIAN UNITerminál slúži na aktivovanie voliteľnej funkcionality balíka dopravných aplikácií TransCard pre denných študentov, ktorí potrebujú využívať cestovanie autobusmi;