Správna rada

Meno, priezvisko Na návrh Obdobie od Obdobie do
Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., predseda SR KU  ministra  20.5.2021 19.5.2027
Ing. Imrich Béreš, člen  rektora 27.5.2019 26.5.2025
Ing. Miloslav Čurilla, podpredseda SR KU  rektora 15.12.2020 14.12.2026
Mgr. Jozef Jurko, člen  ministra  11.11.2016 10.11.2022
JUDr. Emil Maretta, PhD., člen
 ministra  20.5.2021  19.5.2027
Ing. Erika Jurinová, člen  ministra 29.3.2018 28.3.2024
Mgr. Richard Vašečka, člen  ministra 23.7.2020 22.7.2026
Mons. Bernard Bober,
veľký kancelár KU, člen
 rektora  18.10.2019 17.10.2025
Mário Tomášik, člen ministra 20.5.2021 19.5.2027
MUDr. Tomáš Sieber, MPH, člen  rektora  24.5.2021 23.5.2027
JUDr. Ing. Jaroslav Komora, člen  rektora 7.12.2018 6.12.2024

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD., člen

 zamestnanecká časť AS KU 7.12.2018 6.12.2022

MUDr. Igor Čombor, PhD., člen 

 rektora    4.11.2019  3.11.2025 
Mgr. Samuel Štefan Mahút, člen   študentská časť AS KU 4.11.2019  3.11.2021 
       

 
Dokumenty:
Dokumenty Správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku