INFORMAČNÝ BULETÍN FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA

  • Vstup

  • Druhá budova

  • Učebňa 1. pomoci

  • Prednášková miestnosť

  • Exteriér (dekanát)

  • Exteriér