Mikulášske stretnutie s Erasmus+ študentmi

    Aj napriek pandemickým opatreniam Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU v Ružomberku zrealizoval 3. decembra 2021 tradičné Mikulášske stretnutie (aj keď v online forme), na ktorom sa Erasmus+ študenti z Francúzska, Arménska, Albánska, Turecka a Ukrajiny mali možnosť oboznámiť s tradíciami na Slovensku, ale predovšetkým prezentovali tradície a zvyky špecifické pre ich krajinu počas obdobia Vianoc a Nového roka. Samozrejme ich neminula ani sladká odmena.
    Mikulášske stretnutie s Erasmus+ študentmi