Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ štúdium KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ štúdium KA131, 2023/2024

  Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+  na akademický rok 2023/2024 sa prihlásilo 58 uchádzačov.

  Vo výberovom konaní boli posúdené kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

  Na základe výsledkov výberového konania bolo štipendium pridelené 38 uchádzačom v poradí určenom na základe nasledujúcich kritérií:

  • dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov
  • dostatočná jazyková kompetencia študenta
  • posúdenie predložených dokumentov
  • uskutočnená mobilita v predošlých rokoch v rámci programu Erasmus

  Uchádzači budú kontaktovaní emailom.

  Ostatní 20 uchádzači boli zaradení do zoznamu náhradníkov.