Vítame nových Erasmus+ študentov

    Aj napriek pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii aj tento semester bude na Katolíckej univerzite v Ružomberku študovať skupinka zahraničných študentov.
    Vítame nových Erasmus+ študentov

     V aktuálnom semestri realizujú na Katolíckej univerzite v Ružomberku svoju študentskú mobilitu študenti z Gruzínska, Talianska, Francúzska, Poľska a Španielska (prostredníctvom programu Erasmus+ KA103 a KA107). Prajeme im úspešný študijný pobyt.