CUP 2024 v Záhrebe aj za účasti KU v Ružomberku

  V dňoch 9.-11. mája 2024 sa na Catholic University of Croatia uskutočnila konferencia CUP 2024 – 20 Years.
  CUP 2024 v Záhrebe aj za účasti KU v Ružomberku

  Ako už názvu konferencie vyplýva, jej cieľom bolo hodnotiť 20 rokov činnosti CUP (Catholic Universities Partnership) a prezentovať vízie a možnosti ďalšej kooperácie, najmä za výdatnej podpory Nanovic Institue for European Studies (University of Notre Dame).

  Konferencia bola rozdelená do viacerých blokov, ktoré sa venovali výzvam strednej a východnej Európy z perspektívy univerzít, hodnotením 20 rokov CUP, príležitostiam na spoluprácu (prezentácia osvedčených postupov a nevyužitého potenciálu), zvládaniu kríz a pastorácii v inštitúciách CUP. V tomto bloku zastupovala Katolícku univerzitu v Ružomberku s príspevkom doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prorektorka pre zahraničné vzťahy.

  Súčasťou konferencie bola aj prezentácia pohľadu na CUP z perspektívy študentov. Okrem študentov z Chorvátska, Gruzínska, Ukrajiny, Maďarska a Poľska, dostali možnosť reprezentovať KU v Ružomberku aj jej študenti: Bc. Matej Molčányi (FF KU), Mgr. Lenka Horváthová (PF KU) a PaedDr. Martin Pinkoš (TF KU).

  V diskusii o budúcnosti spolupráce v rámci CUP prezentoval svoj príspevok dekan FF KU v Ružomberku, Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  Konferencie sa zúčastnilo viac než 30 účastníkov z Catholic University of Croatia (Chorvátsko), Pázmany Péter Catholic University (Maďarsko), Sulkhan-Saba Orbeliani University (Gruzínsko), The John Paul II Catholic University of Lublin (Poľsko), Ukrainian Catholic University (Ukrajina), Katolíckej univerzity v Ružomberku a University of Notre Dame (USA). Ďalšia zo série konferencií CUP sa uskutoční v Poľsku, na The John Paul II Catholic University of Lublin.