Ďeň otvorených dverí

    Ďeň otvorených dverí
    Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia, v dôsledku neustále pretrvávajúej pandemickej situácie, aj tento rok otvoríme brány našej univerzity Online. Radi by sme sa stretli osobne, no vzhľadom na súčasnú situáciu to nie je možné. Nám to však nevadí. Pripravili sme pre vás Virtuálny Deň otvorených dverí.

    Aby sme Vám poskytli čo najviac informácií o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, aktivitách… pripravili sme pre Vás možnosť klásť zástupcom univerzity a jej fakúlt  otázky prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Táto služba bude dostupná online počas oficiálneho DOD.

    K dispozícii Vám budú zástupcovia fakúlt v čase 10:00 – 11:00. Vaše otázky týkajúce sa štúdia môžete uviesť prostredníctvom Facebook-konta našich fakúlt: Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Teologická fakulta, Fakulta zdravotníctva.
    Na univerzite vyučujú odborníci, ktorí sa však snažia o kolegiálny a ľudský prístup k študentom. Študenti sú pre nás partneri, ktorých motivujeme nielen získavať nové vedomosti, ale hlavne rozvíjať svoje zručnosti. Povzbudzujeme ich tiež zapájať sa do rôznych študentských vedeckých aktivít (študentské konferencie) či mimoškolskej činnosti (diskusné kluby, časopis, rádio, televízia, podujatia pre verejnosť). Kladieme dôraz na osobnejší prístup a realizáciu vzdelávania hlavne v menších skupinách, ktoré podporujú diskusiu a tvorivú aktivitu.