ARS ET EDUCATIO IX.

  Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
  ARS ET EDUCATIO IX.
  Začiatok (dátum, čas):22. 11. 2022, 10:00
  Koniec (dátum, čas):23. 11. 2022, 15:00
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Konferencia s medzinárodnou účasťou
  Zameranie:umelecké a výtvarné

  Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku Vás srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ARS ET EDUCATIO IX.

  Cieľom vedeckej konferencie Ars et educatio s medzinárodnou účasťou je reflektovať problematiku umeleckého vzdelávania na rôznych typoch škôl. K rokovaciemu programu pozývame vedecko-pedagogických pracovníkov, pedagógov umeleckých predmetov na rôznych stupňoch škôl a študentov dennej a externej formy doktorandského štúdia v odbore didaktika hudby, didaktika výtvarného umenia, didaktika primárneho vzdelávania (so zameraním hudobnú a výtvarnú výchovu). 

  Webstránka konferencie