ARS ET EDUCATIO X.

  Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
  ARS ET EDUCATIO X.
  Začiatok (dátum, čas):21. 11. 2023, 9:00
  Koniec (dátum, čas):23. 11. 2023, 15:00
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Konferencia s medzinárodnou účasťou
  Zameranie:umelecké a výtvarné