Čo sú (a čo nie sú) dejiny každodennosti

    Katedra histórie FF KU v Ružomberku pozýva na prednášky Dr. Tunde Lengyelovej z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
    Začiatok (dátum, čas):19. 10. 2022, 13:50
    Koniec (dátum, čas):19. 10. 2022, 15:00
    Usporiadateľ:Filozofická fakulta