Hudobno-poetické Chleboslovie

    Zavŕšením akademického roka bude koncert klaviristky Skyvy, ktorý sa koná vo výstavnej sieni v univerzitnej knižnici o 18.00 hod. Skyva je speváčka a poetka, ktorá nás prevedie svojím umeleckým pásmom Chleboslovie.
    Začiatok (dátum, čas):18. 5. 2022, 18:00
    Koniec (dátum, čas):18. 5. 2022, 20:00
    Usporiadateľ:Rektorát