Komunálna samospráva ako katalyzátor spoločenského prebudenia v strednej Európe

  Medzinárodné kolokvium
  Začiatok (dátum, čas):9. 5. 2024, 12:00
  Koniec (dátum, čas):10. 5. 2024, 18:00
  Miesto:Sieň rektorov KU
  Mesto:Ružomberok

  Katolícka univerzita v Ružomberku, EIPOS e.V. an der TU Dresden a Slovenská technická univerzita v Bratislave Vás srdečne pozývajú na medzinárodné kolokvium zamerané na prepájanie hodnôt a vedomostí na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

  Jazyk:                   slovensky, nemecky - počas oboch dní bude zabezpečený simultánny preklad
  Kategória:          Kolokvium s medzinárodnou účasťou z Česka, Nemecka, Rakúska a Maďarska

  Cieľom kolokvia je výmena poznatkov zameraných na fungovanie komunálnej samosprávy z pohľadu jej riadenia, zabezpečovania zdravotno-sociálnej starostlivosti o občanov a vytvárania podmienok pre podnikateľský sektor, ako v Nemecku, tak aj na Slovensku.

  Kolokvium ponúkne priestor pre diskusiu za účelom nájdenia a pomenovania praktických riešení, ktoré by mohli byť impulzom pre sociálne prebudenie nielen v celej strednej Európe.

  Program

  9. mája 2024 – sieň rektorov KU

  12:00 – 13:00 Registrácia účastníkov
  13:00 – 13:15 Otvorenie kolokvia                                                                                  
  13:15 – 14:15 Predstavenie účastníkov                                                                                                       Demko/Große
  14:30 – 15:30 Výzvy a prístupy k oživeniu miestnej samosprávy
                              Problematika z pohľadu partnerov zo Slovenska                                                      ZMOS/Bôžik
                              Miestna samospráva a aktuálne výzvy v jej riadení                                                   SSG/Große     
  15:30 – 16:00 Coffe break
  16:00 – 17:00 Vízie rozvoja miest a obcí
                              Inovácie - motor rozvoja miest a obcí v spolupráci s MSP                                       INOVIA/Kocian
                              Praktické aspekty sociálno-zdravotnej starostlivosti                                                KU/Kamanová
  17:00 – 17:30 Coffe break
                              Podpora miestnej samosprávy                                                                                            EIPOS/Hansel
                              SMART riešenia - odpoveď na aktuálne výzvy pre samosprávy                             SSCC/Wzos
  18:30 – 19:00 Prestávka pred začiatkom neformálnej časti
  od 19:00          Večerný raut na terase

   

  10. mája 2024 – Meeting Rooms Univerzitná knižnica KU

  08:00 – 10:00 Diskusia, definovanie cieľov a opatrení za okrúhlym stolom I.
                              Téma č.1 Vízie územného plánovania, rozvoja obcí, spolupráca s MSP              STU/Finka
                              Téma č.2 (Infra)štruktúry sociálnej budúcnosti v strednej Európe                        KU/Kamanová
                              Téma č.3 Podpora miestnej samosprávy                                                                          EIPOS/Hansel
  10:00 – 10:30 Coffe break
  10:30 – 12:00 Prezentácia výsledkov skupín a príprava spoločného komuniké
  12:00 – 13:30 Prestávka na obed
  13:30 – 14:30 Záverečný panel – spoločné komuniké cieľov, opatrení a požiadavok
  15:00 - 18:00 Pre záujemcov je pripravený  fakultatívny program
                             Návšteva Oravského hradu                                                                                                      T. Große/Dirner

  Partneri podujatia

  ONLINE prenos

  Podujatie je možné sledovať aj ONLINE prostredníctvom Youtube kanála Katolíckej univerzity