MÍĽNIKY PRAVDY: 35. výročie Sviečkovej manifestácie

    Premietanie filmu z archívu ÚPN a beseda s organizátormi a účastníkmi Sviečkovej manifestácie 25. 3. 1988
    Začiatok (dátum, čas):28. 3. 2023, 15:00