Veni Sancte 2022 na TF KU

    Teologická fakulta KU v Ružomberku, Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach a Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov v Košiciach v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás srdečne pozývajú na slávnostné Veni Sancte.
    Začiatok (dátum, čas):26. 9. 2022, 19:00
    Koniec (dátum, čas):26. 9. 2022, 20:30
    Usporiadateľ:Teologická fakulta