Vlkolínec - implementácia Manažmentového plánu 2022+

  Náučná prezentácia pamiatky UNESCO
  Začiatok (dátum, čas):1. 3. 2023, 9:00
  Koniec (dátum, čas):31. 3. 2023, 15:00
  Miesto:Vlkolínec
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Prednášky
  Zameranie:prírodovedné
  Odborný gestor:prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.