Mgr. Jana Juhásová, PhD.

  Vedúci katedry, katedrová koordinátorka Erasmus +, Docent
  Mgr. Jana Juhásová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra germanistiky

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: F 321
  Telefón: +421918 722 057
  Email: jana.juhasovakg@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  PhD.: r. 2010  75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra jazykov