Mgr. Jana Kamanová

  Doktorandka, Denná forma štúdia
  Mgr. Jana Kamanová

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: A 416
  Telefón:
  Email: jana.kamanova767@edu.ku.sk

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  Štúdium:

  •  2021 - súčastnosť - tretí stupeň VŠ štúdia, denná forma (Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, KU)
  •  2019 -2021 - druhý stupeň VŠ štúdia (Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, KU)
  •  2007 - 2011 - prvý stupeň VŠ štúdia (Katedra manažmentu, Pedagogická fakulta, KU)

  Výcviky:

  •  2023 - Biznis koučing (Business coaching college, Bratislava)
  •  2021 - 2022 - Supervízia v pomáhajúcich profesiách (Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií  Edith Šteinovej, Bratislava)
  •  2018 - Life koučing (Power coaching, Bratislava)
  •  2014 - 2015 - Rozvoj soft skills (FBE, Bratislava)
  •  2014 - 2015 - Lektor ďalšieho vzdelávania (Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava)