Vydanie preukazu študenta na a.r. 2021/2022

    Vážení novoprijatí študenti a prijatí uchádzači o štúdium,

    pre vydanie preukazu študenta na akademický rok 2021/2022 môžete postupovať podľa návodu Vydanie a platnosť - Študent - Vydanie preukazu