Vydanie preukazu

vizuály: „denný študent ISIC“, „denný študent KU NOISIC“, „externý študent KU“

Ste študent / uchádzač o štúdium I., II. alebo III. stupňa štúdia na KU v Ružomberku a žiadate

 • v prípade dennej formy štúdia vydať preukaz s vizuálom „denný študent ISIC“/„denný študent KU NOISIC“,
 • v prípade externej formy štúdia vydať preukaz s vizuálom „externý študent KU“,

postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Prihláste sa do aplikácie: https://abakus.ku.sk/preukazy/, ďalej v tomto návode označená ako aplikácia Preukazy.
 2. V aplikácii Preukazy si v záložke Vizuál preukazu“ skontrolujte, aké vizuály preukazov su pre Vás dostupné v zozname políčka „Objednávam si vizuál:“. Na základe tabuľky s popisom vizuálov sa rozhodnite, aký vizuál požadujete a zaznačte Vašu voľbu do políčka „Objednávam si vizuál:“ a uložte dialóg.
 3. V aplikácii Preukazy si v záložke „Údaje na preukaze“ skontrolujte správnosť Vašich osobných údajov. Zistené nezrovnalosti nahláste čo najskôr na príslušné študijné oddelenie.
 4. Uhraďte poplatok za vydanie preukazu. Platbu je možné realizovať výhradne bankovým prevodom cez internetbanking (nie poštovým peňažným poukazom, nakoľko platby POŠTOVOU POUKÁŽKOU neakceptujeme !!!). Údaje pre platbu za Váš preukaz nájdete v aplikácii Preukazy, v záložke Poplatok a platby“.  
 5. Cez aplikáciu Preukazy nahrajte fotografiu na preukaz. „Postup nahratia fotografie“, požiadavky na fotografiu“ a „nápovedu ako upraviť fotografiu v grafickom editore“ sa dozviete v článku Nahratie fotografie. Fotografia musí spĺňať všetky požiadavky na fotografiu pre vydanie preukazu! Pri nahrávaní fotografie zároveň potvrdzujete prečítanie informácií v záložke Informačná povinnosť.
 6. Externý študent bod č. 7 preskočí.
 7. Ak ste denný študent a máte záujem o preukaz s vizuálom „denný študent ISIC“:
  Na webovej stránke Združenia CKM SYTS vyplňte formulár a uhraďte poplatok 10€ na účet CKM SYTS za licenciu ISIC: Zakúpenie licencie ISIC pre novoprijatých študentov KU . Združenie CKM SYTS Vám po uhradení poplatku za licenciu zašle Vaše číslo licencie ISIC na e-mail, ktorý ste uviedli do ich formulára. 
  Následne Vaše pridelené číslo licencie ISIC v tvare (napr.: S123456789123U) nahrajte cez aplikáciu Preukazy v záložke Licencia“ cez tlačidlo „Pridať Licenciu“.

  Ak ste denný študent a máte záujem o preukaz s vizuálom „denný študent KU NOISIC“:
  Dennému študentovi, ktorý nemá záujem o komerčné zľavy, tj. nezakúpi si ISIC licenciu, bude vydaný preukaz študenta s vizuálom denný študent KU NOISIC“.
  Upozornenie: Na tento typ vizuálu sa vo vyšších ročníkoch nedá dokúpiť ISIC licencia. Ak by ste sa rozhodli vo vyššom ročníku zakúpiť ISIC licenciu, bude nevyhnutné si dať aj za poplatok vyrobiť nový preukaz s vizuálom „denný študent ISIC“.
 8. V aplikácii Preukazy si skontrolujte záložku Splnenie podmienok“ pre tlač preukazu.
 9. V mesiacoch september a október priebežne kontrolujeme plnenie podmienok na dennej báze. Študentom, čo majú všetko splnené, hromadne tlačíme preukazy.
  (Počas ostatných mesiacov roka je potrebné sa ešte po splnení podmienok ozvať e-mailom na preukazy@ku.sk, že už máte splnené všetky podmienky a žiadate vytlačenie preukazu.)
 10. Študent si preukaz môže prevziať, až keď je preukaz vyrobený. Informáciu o vyrobení preukazu nájdete v aplikácii Preukazy v záložke Preukazy“.
 11. Študent si osobne prevezme vyrobený preukaz na Pracovisku preukazov (prízemie Rektorát KU). Preukaz nie je možné zaslať poštou.
 12. Študent si preukaz aktivuje na Univerzitnom termináli KU
   • Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (3x kiosk - PC žlté mesiačiky, prízemie UK KU);
   • Inštitút Juraja Páleša v Levoči (All-in-One PC, študijné oddelenie);
   • Teologický inštitút v Spišskom Podhradí (All-in-One PC, študijné oddelenie);
   • Teologická fakulta Košice (All-in-One PC, študijné oddelenie);
   
 13. Bod č. 13, 14, 15 je voliteľná funkcionalita pre študentov ktorí využívajú cestovanie autobusmi:
  Ak ste študent I. alebo II.  stupňa štúdia v dennej forme štúdia a potrebujete využívať cestovanie autobusmi v prímestskej doprave SAD a MHD u zmluvných dopravcov https://www.ubian.sk/spolupracujeme, je potrebné  v aplikácii Preukazy v záložke TransData aplikácie“ záväzne požiadať o externý balík dopravných aplikácií TransCard. 
  Viac informácií o balíku dopravných aplikácií nájdete na webe https://www.ubian.sk a https://www.preukazstudenta.sk/vs.
  Návod: TransData - Aktivácia zľavy v doprave na preukaze študenta

 14. V prípade, že ste v aplikácii Preukazy v záložke TransData aplikácie“ vyznačili záväzný záujem a máte už vytlačený preukaz, dva pracovné dni po splnení oboch podmienok sa môžete zaregistrovať na stránke: www.ubian.sk, zároveň tu môžete uhradiť poplatok firme TransData s.r.o.  (ku registrácii je potrebné 17‑miestne číslo preukazu, ktoré budete mať uvedené vpravo dole na Vašom preukaze). Poplatok za balík externých aplikácií systému TransCard hradí študent priamo firme TransData cez web Ubian, prípadne prostredníctvom SMS. Ak máte problém s registráciou, napíšte e-mail na preukazy@ku.sk.

 15. Po registrácii a uhradení poplatku firme TransData si študent aktivuje dopravnú časť preukazu na UBIAN UNITermináli  (terminál je upevnený na stene, hneď vedľa samoobslužných PC zariadení na automatické požičiavanie/vrátenie kníh) na prízemí Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.

ISIC aplikácia do mobilných zariadení:

Vďaka mobilnej ISIC aplikácii budeš mať svoj preukaz stále pri sebe a využiješ ho vo všetkých obchodoch, reštauráciách a na ďalších miestach. ISIC aplikáciu nájdeš TU: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/