Erasmus+ letná stáž - príbehy študentov

    Erasmus+ letná stáž - príbehy študentov

    Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pripravila sériu príbehov študentov, ktorí sa rozhodli využiť letný čas na získavanie nových zručností cez zahraničné stáže. V tejto sérii letných príbehov ako prvá predstavila motiváciu vycestovať naša študentka Annamária Adamčíková.