Nové dohody o spolupráci v rámci programu Erasmus+

    Nové dohody o spolupráci v rámci programu Erasmus+

    Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) v rámci programu Erasmus+ opätovne rozšírila spoluprácu nie len o nové partnerstvá, ale aj o ponuku odborov, ktoré umožnia študentom a ostatným členom akademickej obce absolvovať študijné a výučbové pobyty v zahraničí.

    Vedomosti v oblasti sociálnych vied je možné získať mobilitou na ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa ( Portugalsko) a vďaka úspešným rokovania aj na Viaa Christian University of Applied Sciences, Holandsko. Odborné poznatky v oblasti zdravotných vied a taliančiny môžu záujemcovia rozvíjať na Universita Degli Studi G. D. Annunzio, Chieti (Taliansko). Našou novou partnerskou inštitúciou sa stala aj University of Alméria (Španielsko) pre vzdelávanie zdravotníkov.