Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA107 a KA171 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA107 a KA171 2022/2023

  ERASMUS+ KA107 ŠKOLENIE

  Do výberového konania na mobilitu zamestnanca s cieľom školenie v rámci programu Erasmus+ sa prihlásil 1 uchádzač.

  Členovia výberovej komisie (prorektorka pre zahraničné vzťahy, prodekani pre zahraničné vzťahy, koordinátor ICM a delegovaní zástupcovia fakúlt pre agendu zahraničných vzťahov) na základe výberových kritérií a finančných možností programu odporúčali realizovať mobilitu s grantom 1 uchádzačovi.

  Uchádzač bude kontaktovaný emailom.

   

  ERASMUS+ KA171 ŠKOLENIE/VÝUČBA

  Do výberového konania na mobilitu zamestnanca s cieľom školenia v rámci programu sa prihlásil 1 uchádzač.

  Do výberového konania na mobilitu zamestnanca s cieľom výučby v rámci programu prihlásili 2 uchádzači.

  Členovia výberovej komisie (prorektorka pre zahraničné vzťahy, prodekani pre zahraničné vzťahy, koordinátor ICM a delegovaní zástupcovia fakúlt pre agendu zahraničných vzťahov) na základe výberových kritérií a finančných možností programu odporúčali realizovať mobilitu s grantom 3 uchádzačom.

  Uchádzači budú kontaktovaní emailom.