Virtuálne mobility na katedre ošetrovateľstva

  Virtuálne mobility na katedre ošetrovateľstva

  Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 nepriaznivo ovplyvňuje oblasť realizácie akademických mobilít. Alternatívou sú tzv. virtuálne mobility. Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku prijala počas letného semestra akademického roka 2020/2021 kolegyne zo zahraničia v rámci virtuálnych mobilít.

  V dňoch 18. – 21.5.2021 sme „virtuálne“ privítali na Katedre ošetrovateľstva Mgr. Lucii Chrudimskou, DiS. pôsobiacu na Univerzite Pardubice, Fakulte zdravotnických studií, Oddělení ošetřovatelství, ktorá v rámci programu Erasmus + prednášala pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa študijného programu ošetrovateľstvo. Témy prednášok pre študentov našej fakulty sa týkali aktuálnej problematiky: Úvod do komunikace ve zdravotnictví - specifika komunikace ve zdravotnictví, Péče o chrup a dutinu ústní, Hygiena (nejen) rukou aneb minima pro ochranu našeho zdraví nejen v době covidové. Ako odborníčka na komunikáciu a dentálnu hygienu priniesla študentom informácie, ktoré vychádzajú z jej klinickej praxe. Študentom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo bola prof. Ewou Kucharskou odprezentovaná aj online prednáška s názvom Osteoporoza chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Prof. Kucharska je lekárka internistka, špecialista na reumatológiu a verejné zdravie, zakladateľka poradne na liečbu osteoporózy, za čo bola ocenená cenou Lekár roka, a zároveň riaditeľka centra VADIMED Krakow. Pracuje aj ako vedúca katedry gerontológie, geriatrie a sociálnej práce na našej partnerskej škole – Akademii Ignatianum w Krakowie. Prednášajúca informovala o špecifikách starostlivosti o pacientov s osteoporózou. Prednáška bola rozšírená o bohatú diskusiu zo strany študentov.

  Do virtuálnych mobilít sa v tomto akademickom roku zapojili aj pracovníci Katedry ošetrovateľstva FZ KU. PhDr. Jozef Babečka, PhD. sa v dňoch 19. – 20.4.2021 zúčastnil virtuálnej mobility na Jihočeskej univerzite v Českých Budejoviciach, Zdravotne sociálnej fakulte. Výučba bola určená študentom magisterského štúdia v odbore ošetrovateľstvo so zameraním na problematiku edukácie pacientov so zdravotným znevýhodnením. V dňoch 29.  – 30.3.2021 a 3. – 6.5.2021 sa virtuálnej mobility Erasmus+ uskutočnenej na Univerzite Pardubice zúčastnili PhDr. Lukáš Kober, PhD, MPH. a PhDr. Jozef Babečka, PhD.

   

  Autorka: PhDr. Marcela Ižová, PhD. , vedúca Katedry ošetrovateľstva FZ KU