doc. PaedDr. Mgr. art. Miroslav Kopnický, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. PaedDr. Mgr. art. Miroslav Kopnický, PhD.

  Kde ma nájdete

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária:
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: miroslav.kopnicky@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  09:00 - 11:00
  Piatok
  16:00 - 18:00

  Profesijná charakteristika

  Základné údaje

  I.1 Priezvisko, meno, tituly

  Kopnický, Miroslav, doc., PaedDr.,  Mgr. art. , PhD.

  I.2 Rok narodenia

  1977

  I.3 Názov a adresa pracoviska

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katedra spoločenských vied,  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Ústav sakrálneho umenia, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka KU v Spišskom Podhradí, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  1.4 Funkcia (pracovná pozícia)

  Spolugarant

  I.5 E-mailová adresa

  kopnicky@azet.sk

  I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl

  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18233

  I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole

  Učiteľstvo a pedagogické vedy

  Hudobné umenie – hra na klávesové nástroje

  I.8 ORCID iD

   

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

   

  Názov vysokej školy alebo inštitúcie

  Rok

  Odbor a program

  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

   

   

   

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Katolícka univerzita v Ružomberku,

  Pedagogická fakulta

   

  Ternopoľská národná univerzita Volodimira Hnaťuka, Ternopiľ,

  2009

   

   

  2019

  Učiteľstvo umeleckých predmetov, hra na organ, klavír

  Hudobné umenie, hra na organ a klavír

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

  Katolícka univerzita v Ružomberku,

  Pedagogická fakulta

  2012

  Odborová didaktika - Didaktika hudby

  Titul docent

   Západoukrajinská národná univerzita

   2022

   Spoločensko-kultúrne umenie

  Titul profesor

   

   

   

  Titul DrSc.

   

   

   

   Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  Zamestnanie/funkcia

  Inštitúcia

  Časové vymedzenie

  Vysokoškolský učiteľ, Spolugarant

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Ústav sakrálneho umenia, pracovisko Spišské Podhradie 

  2022 -

  Vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Ústav sakrálneho umenia, pracovisko Spišské Podhradie 

  2018 - 2022

  Vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

   Katolícka univerzita v Ružomberku,

  Pedagogická fakulta, Inštitút JP

  Pracovisko Levoča 

   2009 - 2018

   

   

   

  Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

  Popis aktivity/názov kurzu/iné

  Názov inštitúcie

  Rok

   Rigorózna skúška z

  Učiteľstvo NV a cirkevnej hudby

  Katolícka univerzita v Ružomberku,

  Pedagogická fakulta 

  2004

   

   

   

   

   

   

   

                                              

   

  Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

  Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov

  Názov profilového predmetu

  Študijný program

  Stupeň

  Študijný odbor

  Hra na nástroji - organ

  Učiteľstvo hudby a 

  cirkevnej hudby

  I., II.

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy

  Hra na nástroji - klavír

  Učiteľstvo hudby a 

  cirkevnej hudby 

  I., II. 

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy  

  Komorná hra

  Učiteľstvo hudby a 

  cirkevnej hudby 

  I., II. 

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy 

  Korepetícia

  Učiteľstvo hudby a 

  cirkevnej hudby 

  I., II. 

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy 

  Dejiny hudby

  Učiteľstvo hudby a 

  cirkevnej hudby 

  II.

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy 

  Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku

  Názov študijného programu/časti

  Stupeň

  Študijný odbor

  Učiteľstvo hudby a 

  cirkevnej hudby

  I., II.

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy

  V.4. Prehľad vedených záverečných prác

   

  Bakalárske (prvý stupeň)

  Diplomové (druhý stupeň)

  Dizertačné (tretí stupeň)

  Počet aktuálne vedených prác

  5

  5

  -

  Počet obhájených prác

  11

  20

  -