Návody na používanie špeciálnych pomôcok

01 - Skenovacie pero

02 - Hovoriaci skener Easy Reader

03 - Biofeedback (všeobecne)

04 - Biofeedback (vyšetrenie - screening počas prvého stretnutia)

05 - Biofeedback (praktický tréning dýchania)

06 - Elektronické lupy

07 - Diktafón Eltrinex

08 - Zoomtext