Pôžičky pre študentov je možné realizovať prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania. Fond vznikol 1. januára 2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.
    https://www.fnpv.sk/

    Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám - študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom škôl, odborným zamestnancom škôl, študentom doktorandského študijného programu, ako aj vysokoškolským pedagógom, výskumným pracovníkom vysokých škôl a umeleckým pracovníkom vysokých škôl do 35 rokov veku. Fond na podporu vzdelávania zároveň zabezpečuje správu pôžičiek poskytnutých Študentským pôžičkovým fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov.

    Predtým, ako sa rozhodnete zaťažiť pôžičkou, odporúčame vám navštíviť Poradenské centrum, ktoré Vám podá bližšie informácie nielen o pôžičkách, ale aj o možnostiach riešenia Vašej ťažkej sociálnej a finančnej situácie. Väčšinou existujú viaceré možnosti riešenia Vašej situácie, možno o všetkých neviete a po zistení dostupných riešení v Poradenskom centre sa rozhodnete, ktorá možnosť by Vám najlepšie vyhovovala.