DOKOR 2024

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Bratislava a Slovenská spoločnosť pre životné prostredie Bratislava Vás srdečne pozývajú na interdisciplinárnu doktorandskú konferenciu na Katolíckej univerzite v Ružomberku
  DOKOR 2024
  Začiatok (dátum, čas):30. 4. 2024, 9:30
  Koniec (dátum, čas):30. 4. 2024, 17:30
  Kategória:Konferencia s medzinárodnou účasťou

  Pozvánka

  Konferencia poskytuje odborné, podporné a medzinárodné prostredie pre doktorandov a výskumných pracovníkov na začiatku kariéry v rôznych oblastiach humanitných, spoločenských a technických vied, aby mohli diskutovať o svojich prácach, vytvárať formálne alebo neformálne siete a iniciovať budúci kolaboratívny výskum.

  Konferencia ponúka doktorandom príležitosť pripraviť sa na akademický trh práce. Zahŕňa spätnú väzbu a praktické diskusie z akademickej praxe pre doktorandov z akejkoľvek disciplíny, ktorí hľadajú akademickú kariéru.

  Záväznú prihlášku zašlite poštou alebo e-mailom na kontaktnú adresu do 5. apríla 2024
   e-mail: konferencia.dokor@centrum.sk

  Šablóna príspevku