Mariánska akadémia dňa 08.12.2023 o 16.30 hod.

    v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach
    Začiatok (dátum, čas):8. 12. 2023, 16:30
    Koniec (dátum, čas):8. 12. 2023, 18:00

    Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach 

    pozýva na Mariánsku akadémiu dňa 08.12.2023 o 16.30 hod.  do Seminárneho kostola sv. Antona Paduánskeho v Košiciach.