Pozvánka na riadne zasadnutie Správnej rady KU

    Vážení členovia Správnej rady KU, dovoľujem si Vás pozvať na riadne zasadnutie Správnej rady KU, ktoré sa uskutoční v Ružomberku, v Administratívnej budove KU Hrabovská cesta 1A, na 3. poschodí, v Sieni rektorov, miestnosť číslo 3.05.
    Začiatok (dátum, čas):19. 5. 2022, 10:00
    Koniec (dátum, čas):19. 5. 2022, 12:00
    Usporiadateľ:Rektorát