Stretnutie s históriou 1

    Pozývame Vás na prednášku B. Kovára, PhD., z Archeologického ústavu SAV
    Začiatok (dátum, čas):15. 11. 2022, 16:00
    Koniec (dátum, čas):15. 11. 2022, 18:00
    Usporiadateľ:Filozofická fakulta