PhDr. Filip Gerec, MBA, MPH

  Doktorand, Externá forma štúdia
  PhDr. Filip Gerec, MBA, MPH

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: filip.gerec665@edu.ku.sk

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUSGoogle Scholar

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie

  2013 – 2017     Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku                                                                                                                        

  2017 – 2018     MBA

                               CEMI v Prahe (Manažment obchodu)

  2017 – 2020     Bc.

                               Katolícka univerzita v Ružomberku (Sociálna práca)                                           

  2019 – 2021     MPH

                               VŠBM v Košiciach a IPE v Paríži  (Master of Public Health)                                        

  2020 – 2022     Mgr.

                               Katolícka univerzita v Ružomberku (Sociálna práca)                                                                                         

  2022 – 2023     PhDr.

                               Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce v Bratislave (Sociálna práca)

  2022 – trvá       PhD.

                               Katolícka univerzita v Ružomberku (Sociálna práca)

  2023 – trvá       Mgr.

                                 DTI v Dubnici nad Váhom (Učiteľstvo a pedagogické vedy)


  Doplnkové vzdelanie

  2021 – 2022     Integratívny koučing a kľúčové kompetencie

                               double B, s.r.o. - Mgr. Dalibor Bednařík, ICF PCC

  2022 – 2023     Supervízia v pomáhajúcich profesiách

                               Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. v Bratislave

  2022 – 2023     Mediácia

                              Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja v Bratislave

  2023                   Trauma a závislosť

                                 RENADi, o.p.s., Brno 

  2024                   Základy psychiatrie a deeskalácia

                              Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o., Andrej Mátel

  2024                   Špecializačné vzdelávanie - Prevencia škodlivého užívania návykových látok a liečba závislostí

                              Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha


  Dizertačná práca:

  Psychická pohoda a sociálna opora u žien pracujúcich v sexbiznise

  Školiteľ: doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.