Vydanie preukazu študenta na a.r. 2023/2024

    Vážení novoprijatí študenti a prijatí uchádzači o štúdium,

    pre vydanie preukazu študenta na akademický rok 2023/2024 môžete postupovať podľa návodu Vydanie a platnosť - Študent - Vydanie preukazu .

    Preukazy vyrábame až po zápise na štúdium. Prijatím uchádzačom, ktorí si už teraz dopredu splnia kroky návodu (krok 1. až 8.), budeme vedieť zakrátko po zápise na štúdium vytlačiť nový preukaz.