Miroslav Béreš, absolvent žurnalistiky, koordinátor OZ Úsmev pre druhých

  „Každý študent vie, čo je pre jeho rozvoj dobré. Ak má rád menší kolektív a osobný prístup, Katolícka univerzita bude dobrý výber. Som vďačný, že nás učitelia tlačili do praxe a zároveň nám dali voľnú ruku v kreativite a angažovaní sa.“
  Miroslav Béreš, absolvent žurnalistiky, koordinátor OZ Úsmev pre druhých

  Každý študent vie, čo je pre jeho rozvoj dobré. Ak má rád menší kolektív a osobný prístup, Katolícka univerzita bude dobrý výber. Som vďačný, že nás učitelia tlačili do praxe a zároveň nám dali voľnú ruku v kreativite a angažovaní sa.

   

  Po štúdiu a maturite v USA som mal možnosť vrátiť sa na Slovensko a vybral som si Katolícku univerzitu v Ružomberku - krásnom meste obklopenom horami, ktoré mám veľmi rád. Presvedčil ma osobný prístup a možnosť sebarealizácie, ktorú mi v mojom obore KU ponúkla.

  Ešte počas štúdia na vysokej škole som založil produkčnú spoločnosť. Aj vďaka KU som sa orientoval v mediálnom svete, natočil som dva cestopisné filmy, spolupracoval som s viacerými svetovými spoločnosťami. Osud ma postupne zavial do inej sféry, kde však využívam všetky zručnosti, ktoré som si so sebou odniesol. Po absolvovaní ročného programu Sokratov inštitút pre mladých lídrov som presedlal do neziskového sektoru. Dnes vediem občianske združenie, ktoré sa venuje ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Ročne organizujeme desiatky udalostí, pomáhame, riešime "fundraising" a postupne rastieme.

  V roku 2022 som sa ako historicky prvý Slovák zúčastnil celosvetovej konferencie Inovátorov v oblasti zdravotného znevýhodnenia, kde som prezentoval naše unikátne aktivity. Dnes rastieme nielen na Slovensku, ale postupne aj medzinárodne.

  Každý študent vie, čo je pre jeho rozvoj dobré. Ak má rád menšie kolektívy či osobnejší prístup, Katolícka univerzita bude dobrý výber. Som vďačný, že nás naši pedagógovia tlačili do praxe, a zároveň nám dali voľnú ruku v kreativite a angažovaní sa.