Príbehy úspešných absolventov

  Daniel Lysý, pracovník Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy

  Daniel Lysý, pracovník Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy

  "Vyzdvihujem ľudský prístup a rodinné vzťahy. Štúdium ovplyvnilo moje osobné nastavenie a získal som viac, než som čakal."
  Pavol Dzivý, salezián, mediálny pracovník

  Pavol Dzivý, salezián, mediálny pracovník

  "Nielen štúdium a internát, ale aj tvorivé stretnutia s mladými mi dotvárali moje poslanie. Vznikli krásne priateľstvá so študentmi, ktoré udržujeme dodnes."
  mjr. ThDr. PhDr. PaedDr. Slavko GANAJ, PhD., starší kaplán misie OSN na Cypre, gréckokatolícky kňaz, profesionálny vojak

  mjr. ThDr. PhDr. PaedDr. Slavko GANAJ, PhD., starší kaplán misie OSN na Cypre, gréckokatolícky kňaz, profesionálny vojak

  "Na základe mojej pozitívnej skúsenosti z pedagogickej fakulty veľmi odporúčam štúdium na Katolíckej univerzite"
  Samuel Vaterka, kameraman

  Samuel Vaterka, kameraman

  "Našiel som tu svoje budúce povolanie, získal všetky odborné vedomosti a v neposlednom rade som osobnostne pookrial. Našiel som tu hodnotovo zmýšľajúcich ľudí so skvelým charakterom."
  Jakub Krška, absolvent žurnalistiky, televízny novinár, dokumentarista a kreatívec

  Jakub Krška, absolvent žurnalistiky, televízny novinár, dokumentarista a kreatívec

  "Na Katolíckej univerzite som našiel seba. Kto som a kým sa chcem stať. Na horizontálnej i vertikálnej úrovni."
  Richard, absolvent študijného programu psychológia

  Richard, absolvent študijného programu psychológia

  „Nie je nič lepšie, ako keď sa študent cíti na vysokej škole ako doma.“
  Jakub, absolvent študijného programu rádiologická technika

  Jakub, absolvent študijného programu rádiologická technika

  „Snažím sa veci meniť k lepšiemu a byť vzorom aj pre iných.“
  František, absolvent študijného programu katolícka teológia

  František, absolvent študijného programu katolícka teológia

  „ Celá mozaika tohto odboru je vyskladaná z predmetov, ktoré hľadajúceho privedú do divokej rieky nespokojnosti s dosiahnutým cieľom. “
  Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia

  Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia

  „ Získanými poznatkami z oblasti teológie môžem pomáhať pri hľadaní odpovedí na niektoré otázky veriacim, ktorí takisto túžia prehlbovať svoj vzťah s Bohom, hoci...
  Mária Bedleková, Riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

  Mária Bedleková, Riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

  „Vyštudovať učiteľstvo neznamená, že musíte učiť, máte mnoho možností, vyberte si tú, ktorá je vám hodnotovo najbližšie.“
  Peter Madzík, absolvent manažmentu, nositeľ ocenenia Top manažér kvality 2022

  Peter Madzík, absolvent manažmentu, nositeľ ocenenia Top manažér kvality 2022

  „Katolícka univerzita v Ružomberku vypĺňa na Slovensku určitý hodnotový priestor a svojou orientáciou na morálne a náboženské formovanie študentov je unikátna. Čeliť výzvam...
  Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo

  Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo

  „Spojenie klinickej praxe a vzdelávania je dobrou a náročnou cestou k úspechu.“
  Lucia, absolventka študijného programu psychológia

  Lucia, absolventka študijného programu psychológia

  „Individuálny prístup, rodinná atmosféra, dobré vzťahy, to je Katolícka univerzita.“
  Miroslav Béreš, absolvent žurnalistiky, koordinátor OZ Úsmev pre druhých

  Miroslav Béreš, absolvent žurnalistiky, koordinátor OZ Úsmev pre druhých

  „Každý študent vie, čo je pre jeho rozvoj dobré. Ak má rád menší kolektív a osobný prístup, Katolícka univerzita bude dobrý výber. Som vďačný, že nás učitelia tlačili do praxe...
  Ján Zborovjan, hudobný producent, zakladateľ Audio Wizzards

  Ján Zborovjan, hudobný producent, zakladateľ Audio Wizzards

  "KU je pre mňa miestom, kde som našiel svoju vášeň a kariérne smerovanie. Špičkovo vybavené rozhlasové štúdio katedry žurnalistiky k tomu rozhodne pomohlo."