Príbehy úspešných absolventov

  Lucia, absolventka študijného programu psychológia

  Lucia, absolventka študijného programu psychológia

  „Individuálny prístup, rodinná atmosféra, dobré vzťahy, to je Katolícka univerzita“
  Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo

  Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo

  „ Spojenie klinickej praxe a vzdelávania je dobrou a náročnou cestou k úspechu.“
  Mária Bedleková, Riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

  Mária Bedleková, Riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

  „Vyštudovať učiteľstvo neznamená, že musíte učiť, máte mnoho možností, vyberte si tú, ktorá je vám hodnotovo najbližšie“
  Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia

  Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia

  „ Získanými poznatkami z oblasti teológie môžem pomáhať pri hľadaní odpovedí na niektoré otázky veriacim, ktorí takisto túžia prehlbovať svoj vzťah s Bohom, hoci...
  František, absolvent študijného programu katolícka teológia

  František, absolvent študijného programu katolícka teológia

  „ Celá mozaika tohto odboru je vyskladaná z predmetov, ktoré hľadajúceho privedú do divokej rieky nespokojnosti s dosiahnutým cieľom. “
  Jakub, absolvent študijného programu rádiologická technika

  Jakub, absolvent študijného programu rádiologická technika

  „Snažím sa veci meniť k lepšiemu a byť vzorom aj pre iných.“
  Richard, absolvent študijného programu psychológia

  Richard, absolvent študijného programu psychológia

  „Nie je nič lepšie, ako keď sa študent cíti na vysokej škole ako doma.“