Projekty

  Počet nájdených projektov: 133

  EU Kids Online Slovensko

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 1. Jan 0001
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Koordinátor v Európe: London School of Economics, Hans Bredow Institute in Hamburg (do 2020), University of Oslo (Od 2021) Koordinátor slovenského tímu: doc. Pavel Izrael, PhD. V rokoch 2018 – 2020 bol výskum na Slovensku finančne...

  Martin Mičura – politik a právnik

  Číslo projektu:VEGA č. 1/0514/15 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 31. Dec 2017
  Vedúci projektu:PhDr. Michal Marťák, PhD.

  Problematika faktuálneho naratívu

  Číslo projektu:1/0830/15 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 31. Dec 2017
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Pharmakon, Pharmakos: The Spectres of Medicine

  Číslo projektu:15/2015 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 1. Jan 2016

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Sept 2014 - 31. Aug 2017
  Vedúci projektu:N/A

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 1. Jan 2017
  Vedúci projektu:N/A

  Problém realizmu a antirealizmu v humanitných vedách

  Číslo projektu:1/0192/14 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 31. Dec 2016
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  Progresívne prvky v materiáloch prvého Učiteľského ústavu na území Slovenska a ich aplikácia pre pedagogiku a odborové didaktiky 21. storočia

  Číslo projektu:KEGA 017KU-4/2014 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 31. Dec 2016
  Vedúci projektu:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.

  Quality of cardiopulmonary resuscitation education in nursing and paramedic stuff

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 31. Dec 2017

  2013 - 2017 Fundation of European Economic Interest Grouping, Brusel, 2013

  Rád svätého Augustína v stredovekých dejinách Slovenska

  Číslo projektu:VEGA 1/0925/13 Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 31. Dec 2015
  Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

  Uspokojovanie spirituálnych potrieb zomierajúcich pacientov z pohľadu pracovníkov v zdravotníctve z hľadiska praxe

  Číslo projektu:034KU-4/2013 Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 31. Dec 2015

  Projekt č. 034KU-4/2013 - spoluriešiteľ

  Internetová závislosť a osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania internetu v populácii univerzitných študentov)

  Číslo projektu:VEGA č. 1/0087/13 Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 1. Jan 2015
  Vedúci projektu:doc. Juraj Holdoš, PhD.

  Divine Foreknowledge, Grace and Human Freedom (Analytic Theology: The Convergence of Philosophy and Theology)

  Číslo projektu:ID #15571 Doba riešenia projektu:1. Sept 2011 - 31. Aug 2014
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda

  On What There Is: Varieties of Realism

  Číslo projektu:ID#15637 Doba riešenia projektu:1. Sept 2011 - 31. Aug 2014
  Vedúci projektu:N/A

  Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo - nová výzva pre vzdelávanie v základných a stredných školách

  Číslo projektu:KEGA 042KU-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 31. Dec 2013
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  Naratívny realizmus a konštruktivizmus

  Číslo projektu:1/0172/11 Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 31. Dec 2013
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Bible and Christianity in Phraseology

  Číslo projektu:443.20102828-4 Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 1. Jan 2013
  Vedúci projektu:Dana Baláková

  Slovensko-nemecko-ruský projekt Projekt Bible and Christianity in Phraseology sa na pozadí spoločného európskeho dedičstva zameral na výskum biblickej frazeológie v národných i nadnárodných reláciách, a teda výskumu národnej i...

  Socializačné a desocializačné vplyvy médií na rodinné prostredie

  Číslo projektu:VEGA, 1/0948/11 Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 1. Jan 2013
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., prof. Peter Olekšák

  The Influence of German Cultural Elements on the Formation of St. Augustine Monastic Order in Medieval Hungary

  Číslo projektu:PD/FFKU/2010/05 Doba riešenia projektu:1. Sept 2010 - 1. Sept 2012
  Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD., Prof. Dr. Christian Lübke

  Online výkladový slovník odbornej žurnalistickej a náboženskej terminológie pre žurnalistov

  Číslo projektu:KEGA, 048KU-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Jan 2010 - 1. Jan 2013
  Vedúci projektu:prof. Peter Olekšák